საქართველოს ნაციონალური ბიზნეს რეიტინგების კავშირის ჯილდო FORWARDER-ს!