მეორე დაჯილდოვება მსოფლიო ბიზნეს ფედერაციაზე - USA, WASHINGTON D.C.