განბაჟების თანხის გამოთვლა

ტარიფები

აქციზი:
1440 ლარი
საბაჟო მომსახურების გადასახადი:
150 ლარი
იმპორტის გადასახადი:
63 ლარი
ექსპერტის შეფასება:
20 ლარი
საბაჟო დეკლარაცია:
30 ლარი
სულ:
1852 ლარი = 759 $
ეროვნული ბანკის კურსით:
1 USD = 2.6216 GEL
შიდა ტრანზიტის ღირებულება:
1 დღე - 1 ლარი